Kalbinių kompetencijų
vertinimo ir įsivertinimo
sistemos plÄ—tra

Projektą vykdo Vilniaus Universiteto Užsienio kalbų institutas ir Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedra

LT
Projekto seminarų medžiaga
Projekto rezultatai

Naujienos


Baigiamasis projekto seminaras

Kovo 14-15 dienomis vyko paskutinis - baigiamasis - projekto seminaras. Projekto mokslinė vadovė Zita Mažuolienė apžvelgė projekto rezultatus ir nubrėžė tolesnės testavimo sistemos plėtros Lietuvoje gaires. Buvo paminėtas visų projekto dalyvių indėlis į sėkmingą projekto vykdymą, nagrinėtos projekto pamokos ir tolesnės testų kaip kalbinių kompetencijų vertinimo priemonės tobulinimo galimybės.

Seminare buvo aptariami statistinÄ—s testų analizÄ—s rezultatai. NEC‘o specialistÄ—s AistÄ—s Elijio pateiktas išsamus pranešimas padÄ—jo geriau suprasti pirminio (bandomojo) testavimo svarbÄ… ir jų statistinÄ—s analizÄ—s bÅ«tinybÄ™. Remiantis testų bandymų rezultatais užduotys buvo taisomos grupÄ—se.


Europos kalbų aplanko sklaidos seminarai

2007 spalio - gruodžio mÄ—nesiais projekto dalyvÄ—s Irena BudreikienÄ— ir Zita MažuolienÄ— bei projekto valdymo grupÄ—s narÄ— StasÄ— SkapienÄ— pravedÄ— septynis Europos kalbų aplanko sklaidos seminarus. Trijų dienų seminaruose šalies mokytojai buvo supažindinti su projekte nagrinÄ—jamomis vertinimo ir įsivertinimo problemomis, testavimo pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų lygius galimybÄ—mis ir jų taikymu Europos kalbų aplankuose, taip pat aptarta Europos kalbų aplankų pagrindinei mokyklai diegimo metodika.


(ALTE) pasitarimas

Projekto dalyviai aktyviai dalyvavo 34-ajame Europos kalbų testuotojų asociacijos (ALTE) pasitarime, vykusiame lapkričio 7-8 d. Vilniaus universitete, ir konferencijoje lapkričio 9 d. Seimo rÅ«mų salÄ—je. Konferencijos tema „Kalbų testavimas nacionalinÄ—je švietimo sistemoje: praktikos nuostatų sklaida socialinių partnerių grupÄ—ms" (konferencijos medžiagÄ… galite rasti Lituanistinių studijų katedros puslapyje http://www.lsk.flf.vu.lt/index.php/pageid/286).
ALTE pasitarimo plenarinÄ—je sesijoje projekto mokslinÄ— vadovÄ— Zita MažuolienÄ— supažindino Asociacijos narius su projekto tikslais, eiga, problemomis ir pasiekimais. Z. MažuolienÄ—s pranešimÄ… „Developing a system of assessment and self-assessment of communicative competences " ir konferencijos medžiagÄ… galima rasti Lituanistinių studijų katedros tinklalapyje adresu http://www.lsk.flf.vu.lt.


Lankasterio universiteto Lingvistikos fakulteto testavimo kursai

Keturios projekto dalyvės (Regina Jocaitė, Dalia Kavaliauskienė, Ieva Stasiūnaitė ir Eglė Židonienė) 2007 rugpjūčio 6-10 d. dalyvavo Lankasterio universiteto Lingvistikos fakulteto testavimo kursuose Statistinės analizės metodai testo ir užduočių kokybei nustatyti.
Kursų dalyvÄ—s susipažino su klasikine testų teorija, aprašomÄ…ja (deskriptyvine) statistika, SPSS statistikos paketu, mokÄ—si rinkti ir sisteminti duomenis, taikyti tinkamÄ… statistinį modelį, apskaičiuoti reikiamas charakteristikas, grafiškai pavaizduoti ir interpretuoti testų rezultatų duomenis.


Mokomasis seminaras „Kalbėjimo kompetencijų vertinimo testų rengimas"

2007spalio 8-10 d. vyko projekto mokomasis seminaras „KalbÄ—jimo kompetencijų vertinimo testų rengimas", kurį vedÄ— Krašto apsaugos ministerijos Lietuvos kariuomenÄ—s Mokymų ir doktrinų valdybos testuotojų grupÄ— AušrelÄ— PranculienÄ—, SaulÄ— BrazauskienÄ— ir Irena KatauskienÄ—. Seminaro lektorÄ—s parodÄ—, kaip reikia aprašyti kalbÄ—jimo konstruktÄ… pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, supažindino projekto dalyvius su įvairiais kalbÄ—jimo testų modeliais, kalbÄ—jimo vertinimo skalÄ—mis, pateikÄ— patarimų, kokios kalbÄ—jimo užduotys leidžia kandidatams geriausiai parodyti savo gebÄ—jimus.


Seminaras

Vasario 21d. KTU Užsienio kalbų centro lekt. R.VingelienÄ— vedÄ— seminarÄ… Kauno zonos prancÅ«zų kalbos mokytojams, kurio metu supažindino seminaro dalyvius su projekto "Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plÄ—tra" tikslais ir uždaviniais, jo eiga, pateikÄ— paruoštų skaitymo ir klausymo testų A1, A2, B1 ir B2 lygiams pavyzdžius. Mokytojų grupÄ—je atliktas testų moderavimas buvo labai naudingas tiek testų rengÄ—jams, tiek visiems pedagogams. Buvo pateikta daug vertingų patarimų,patikslinimų, pasidalinta naudinga patirtimi, kaip atsakingai reikÄ—tų kurti testus užsienio kalbos žinių patikrinimui.


Gegužės 24-26 dienų seminaras

Gegužės 24-26 dienomis įvyko projekto seminaras „StatistinÄ—s analizÄ—s metodai testų ir užduočių kokybei vertinti". Seminaro lektorius prof. Jurgen Quetz iš Vokietijos.

Birželio 26-30 dienomis Vilniuje, VU Užsienio kalbų institute vyks projekto seminaras „StatistinÄ—s analizÄ—s metodai testų ir užduočių kokybei vertinti" . Seminaro lektorius prof. Norman Daniel Verhelst iš Olandijos.

Kauno technologijos universitete 2007 06 9-22 d. d. vyko projekto Tempus CATCH (Communicative Approach In Teaching Languages -Komunikatyvinis kalbų mokymo metodas) darbinis seminaras, kuriame buvo padarytas pranešimas apie mÅ«sų projektÄ…. 15 anglistų iš Rusijos universitetų susipažino su testų ruošimo metodika, testų ruošimo reikalavimais, užduočių ruošimu, testų moderavimu.

Rugpjūčio 5-11 dienomis dalyvauti Lankasterio universiteto kvalifikacijos kÄ—limo kursuose išvyksta I. StasiÅ«naitÄ—, E. ŽidonienÄ—, D.KavaliauskienÄ—, R.JocaitÄ—.

Projekto biblioteką papildė nauja knygų siunta:
PROJEKTO KNYGŲ SÄ„RAŠAS


Eil. NR. Knygos pavadinimas Vienetų skaičius Paskirstymas
1 Language Testing in Practice. Designing and Developing Useful Language Tests/ L. F. Bachan, A. S. Palmer .- Oxford University Press, 2006.- 377 p. 5 KTU - 1, KU-1, ŠU - 1, VU - 2
2 Common European Framework of Referente for Languages: Learning, Teaching, Assessment.-Cambridge University Press, 2004.- 260 p. 4 KTU - 1, KU-1, ŠU - 1, VU - 1
3 Assessing Languages for Specific Purposes/ D. Douglas. Cambridge University Press, 2005.-311 p. 5 KTU - 1, KU-1, ŠU - 1, VU - 2
4 Studies in Language Testing 6. Multilingual glossary of language testing terms. Cambridge University Press, 1998.-404 p. 1 VU
5 Studies in Language Testing 7. Dictionary in language testing./ A. Davies et.al. Cambridge University Press, 1999.-272 p. 1 VU
6 Studies in Language Testing 9. Fairness and validation in language assesment. Cambridge University Press, 2000.- 298 p. 2 VU
7 Studies in Language Testing 10. Issues in computer-adaptive testing of reading proficiency. Cambridge University Press, 1999. 238 p. 1 VU
8 Studies in Language Testing 11. Experimenting with uncertainty. Cambridge University Press, 2001.- 341 p. 2 VU
9 Studies in Language Testing 12. An empirical investigation of the componentiality of L2 Reading in English for academic purposes. Cambridge University Press, 2000.-300 p. 2 VU
10 Studies in Language Testing 13. The equivalenceof direct and semi-direct speaking tests./ K. O‘Loughlin. Cambridge University Press, 2001.- 280 p. 1 VU
11 Studies in Language Testing 14. A Qualitative Approach to the Validation of Oral Language Tests./ A. Lazaraton. Cambridge University Press, 2002.-m 223 p. 2 VU
12 Studies in Language Testing 16.A Modular Approach to Testing English Language Skills./ R. Hawkey. Cambridge University Press, 2004.-564 p. 1 VU
13 Studies in Language Testing 17. Issues in Testing Business English./B. O‘Sullivan. Cambridge University Press, 2006.-394 p. 2 VU
14 Studies in Language Testing 21. Changing language teaching through language testing./ L. Cheng. Cambridge University Press, 2005.- 319 p. 2 VU
15 Studies in Language Testing 22. The impact of high-stakes examinations on classroom teaching./ D. Wall. Cambridge University Press, 2005.- 402 p. 1 VU
16 Studies in Language Testing 24. Impact Theory and Practice./ R. Hawkey. Cambridge University Press, 2006.- 234 p. 2 VU
17 Testing for Language Teachers./ A. Hughes. Cambridge University Press, 2006. -251 p. 9 KTU - 2, KU-2, ŠU - 2, VU - 3
18 Assessing Writing./ S. Cushing Weigle. Cambridge University Press, 2002. -268 p. 4 KTU - 1, KU-1, ŠU - 1, VU - 1
19 Assessing Listening ./ G. Buck. Cambridge University Press, 2001.- 274 p. 4
20 Assessing Vocabulary./ J. Read. Cambridge University Press,, 2000.- 279 p. 4 KTU - 1, KU-1, ŠU - 1, VU - 2
21 Assessing Reading. /J. Ch. Alderson. Cambridge University Press, 2000.- 398 p. 4 KTU - 1, KU-1, ŠU - 1, VU - 2
22 Assessing Speaking. /S. Luoma. Cambridge University Press, 2004.- 212 p. 4 KTU - 1, KU-1, ŠU - 1, VU - 2
23 Assessing Grammar. /J. E. Purpura. Cambridge University Press, 2004.- 305 p. 4 KTU - 1, KU-1, ŠU - 1, VU - 2
24 Statistical Analyses for Language Assessment. /L. F. Bachman. Cambridge University Press, 2004.- 364 p. 3 KU-1, VU - 2
25 Assessing Young Language Learners. /P. McKay. Cambridge University Press, 2006.- 388 p. 2 VU
26 Statistical Analyses for Language Assessment. Workbook./ L. F. Bachan and A. J. Kunnan. Cambridge University Press, 2005.- 171p. + CD 3 KU- 1, VU - 2
27 Language Test Construction and Evaluation./J. Ch. Alderson et. al. Cambridge University Press, 1995.- 310 p. 5 KTU - 1, KU-1, ŠU - 1, VU - 2
28 Fundamental Considerations in Language Testing./ L. F. Bachm Cambridge University Press, 2006.- 408 p. 2 VU - 2
29 Testing Second Language Speaking./ G. Fulcher. 2003.- 288 p. 2 VU - 2
30 Researching Pedagogių Tasks Second Language Learning, teching and Testing./ M. Bygate et. al. 2001. - 258 p. 1 VU
31 Assessing Language through Computer Technology./ C. A. Chapelle, D. Douglas. Cambridge University Press, 2006.- 138 p. 1 VU
32 A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. 2001.- 302 p. 1 VU
33 Interviewer Variability in Oral Proficiency Interviews./A. Brown. 2005. - 289 P. 1 VU
34 Treshold 1990. /J. A. van Ek, J. L. Trim. Cambridge University Press, 1998.- 184 p. 1 VU
35 Waystage 1990./ J. A. van Ek, J. L. Trim. Cambridge University Press, 1998.- 110 p. 1 VU
36 Criterion-referenced Language Testing./J. D. Brown, T. Hudson. Cambridge University Press, 2002.- 320 p. 1 VU
37 Language Testing and Valuation./ C. J. Weir. Macmillan, 2005.- 301 p. 1 VU

Partneriai

Vilniaus UniversitetasAPROVisos teisÄ—s saugomos