Kalbinių kompetencijų
vertinimo ir įsivertinimo
sistemos plÄ—tra

Projektą vykdo Vilniaus Universiteto Užsienio kalbų institutas ir Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedra

LT
Projekto seminarų medžiaga
Projekto rezultatai

Apie projektÄ…


 Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plÄ—tra

Nuo 2006 m gegužės 1 dienos  Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas vykdo projektÄ… „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plÄ—tra“. ProjektÄ… finansuoja Europos SÄ…junga ir Vilniaus universitetas, Lietuvos respublika. Tai BPD 2.4 priemonÄ— „Mokymosi visÄ… gyvenimÄ… sÄ…lygų plÄ—tojimas“, vykdoma pagal paramos sutartį  nr. ESF/2004/2.4.0-03-314/BPD-83/ParS-12500-547.

 Projekto tikslas:

Vadovaujantis naujausiais pasiekimais kalbų mokymo ir vertinimo srityje, rengti priemones, užtikrinančias vieningos kalbinių kompetencijų tikrinimo ir vertinimo sistemos sukÅ«rimÄ…  (metodinius reikalavimus, testų rengimo dokumentacijÄ…, vertinimo kriterijus, įsivertinimo aplankus ir kt.), ir jų pamatu rengti testus pagrindinių užsienio kalbų (anglų, prancÅ«zų, vokiečių, rusų ir lietuvių kalbos kaip svetimosios), mokomų universitetuose ir kalbų mokyklose, mokÄ—jimo lygiui įvertinti.
 

 Projekto uždaviniai:

1. Rengti metodologinius pagrindus vieningos komunikacinių kompetencijų vertinimo sistemos Lietuvoje sukūrimui.
2. Rengti kalbinių gebÄ—jimų vertinimo užduočių (testų) sistemÄ…, skirtÄ…  vertinti kalbines kompetencijas šešiais Europos kalbų metmenyse numatytais lygiais.
3. Rengti metodiką, kaip prilyginti komunikacinių kompetencijų vertinimo užduotis Europos bendrųjų metmenų lygmenims.
4. Rengti du Europos kalbų aplanko variantus (suaugusiems ir bendrojo lavinimo mokykloms).
5. Rengti metodines priemones kalbų aplankams įdiegti.
6. Rengti mokomÄ…jÄ… medžiagÄ…  konsultantams, diegiantiems kalbų aplankus.
7. Išversti “Bendruosius Europos kalbų mokymo ir vertinimo metmenis”, sukurti lietuviškÄ… terminijÄ… kalbinių kompetencijų ugdymo ir vertinimo tema.

 Projekto partneriai:

Kauno technologijos universitetas, KlaipÄ—dos  universitetas, Šiaulių universitetas, Nacionalinis egzaminų centras.

           IšsamesnÄ™ informacijÄ… galima gauti paskambinus telefonu 8 5 268 7268 arba el.paštu: zita.mazuoliene@uki.vu.lt

 

Projekto vadovÄ—  doc. Zita MažuolienÄ—

Partneriai

Vilniaus UniversitetasAPROVisos teisÄ—s saugomos