Kalbinių kompetencijų
vertinimo ir įsivertinimo
sistemos plÄ—tra

Projektą vykdo Vilniaus Universiteto Užsienio kalbų institutas ir Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedra

LT
Projekto seminarų medžiaga
Projekto rezultatai

Projekto rezultatai


Išleisti šie projekto dalyvių parengti darbai:
• „Europos kalbų aplankas" suaugusiesiems (leidykla TEV);
• „Europos kalbų aplankas" Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 5-8 klasių mokiniams (leidykla TEV);
• „Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys" (vertÄ— VU Lituanistinių studijų katedros dÄ—stytojos, leidykla „Firidas").

Partneriai

Vilniaus UniversitetasAPROVisos teisÄ—s saugomos