Kalbinių kompetencijų
vertinimo ir įsivertinimo
sistemos plėtra

Projektą vykdo Vilniaus Universiteto Užsienio kalbų institutas ir Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedra

LT
Projekto seminarų medžiaga
Projekto rezultatai

Apie projektą


 Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra

Nuo 2006 m gegužės 1 dienos  Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas vykdo projektą „Komunikacinių kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo sistemos plėtra“. Projektą finansuoja Europos Sąjunga ir Vilniaus universitetas, Lietuvos respublika. Tai BPD 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“, vykdoma pagal paramos sutartį  nr. ESF/2004/2.4.0-03-314/BPD-83/ParS-12500-547.

 Projekto tikslas:

Vadovaujantis naujausiais pasiekimais kalbų mokymo ir vertinimo srityje, rengti priemones, užtikrinančias vieningos kalbinių kompetencijų tikrinimo ir vertinimo sistemos sukūrimą  (metodinius reikalavimus, testų rengimo dokumentaciją, vertinimo kriterijus, įsivertinimo aplankus ir kt.), ir jų pamatu rengti testus pagrindinių užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir lietuvių kalbos kaip svetimosios), mokomų universitetuose ir kalbų mokyklose, mokėjimo lygiui įvertinti.
 

 Projekto uždaviniai:

1. Rengti metodologinius pagrindus vieningos komunikacinių kompetencijų vertinimo sistemos Lietuvoje sukūrimui.
2. Rengti kalbinių gebėjimų vertinimo užduočių (testų) sistemą, skirtą  vertinti kalbines kompetencijas šešiais Europos kalbų metmenyse numatytais lygiais.
3. Rengti metodiką, kaip prilyginti komunikacinių kompetencijų vertinimo užduotis Europos bendrųjų metmenų lygmenims.
4. Rengti du Europos kalbų aplanko variantus (suaugusiems ir bendrojo lavinimo mokykloms).
5. Rengti metodines priemones kalbų aplankams įdiegti.
6. Rengti mokomąją medžiagą  konsultantams, diegiantiems kalbų aplankus.
7. Išversti “Bendruosius Europos kalbų mokymo ir vertinimo metmenis”, sukurti lietuvišką terminiją kalbinių kompetencijų ugdymo ir vertinimo tema.

 Projekto partneriai:

Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos  universitetas, Šiaulių universitetas, Nacionalinis egzaminų centras.

           Išsamesnę informaciją galima gauti paskambinus telefonu 8 5 268 7268 arba el.paštu: zita.mazuoliene@uki.vu.lt

 

Projekto vadovė  doc. Zita Mažuolienė

Partneriai

Vilniaus UniversitetasAPROVisos teisės saugomos